Learn English with English, baby!

Join for FREE!

Social_nav_masthead_logged_in

dreamo

View all entries from dreamo >

mo0

mo0

United Kingdom

October 12, 2007

''Bierne czekanie to nie twój żywioł. Masz w sobie zbyt wiele wody. Woda nigdy nie czeka. Zmienia kształt, opływa każda przeszkodę i znajduje tajemne ujścia, których istnienia nikt nie podejrzewał... ot, choćby małą szparę w dachu, lub w dnie pudełka. Bez wątpienia to najbardziej niestały ze wszystkich pięciu żywiołów. Może wypłukać ziemię, zgasić ogień, porwać z soba i wchłonąć kawałek metalu. Nawet drzewo, mimo że z natury najbliższe charakterem, nie przeżyje nie zasilane przez wodę....''

 

''Inactive waiting is not your nature. You've got so many waters inside you. Water never waits. It changes shape, circumnavigates every barrier and finds private vents, which existing has nobody suspected... for, even if small gap in the roof, or at the bottom of box. No doubt this is the most unstable with all of five natures.. It could to leach ground, to turn fire out, to galvanize or to imbibe piece of metal. Even tree, although in nature the nearest character, will not survive if it wont be contributeing by water... ''

More entries: ooo, murder.... (2), confused, horrible, I'm only happy when its rain..., baking..., dreams..., Sweet story that it makes me cry... (4), Wyznania gejszy, down...

View all entries from dreamo >