Learn English with English, baby!

Join for FREE!

Social_nav_masthead_logged_in

Find Friends

esipvieclamviet

esipvieclamviet

Info

33


Location

Bangladesh

Interests

esip.vieclamvietnam là trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày. giúp người lao động có thể chủ động tìm kiếm được công việc phù hợp. Bên tuyển dụng khi đăng tin tuyển dụng lên cổng thông tin trên phải ghi rõ mô tả công việc, mức lương cụ thể và giới thiệu chung về công ty. Địa chỉ : 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 10000 Phone : 038269517 http://esip.vieclamvietnam.gov.vn/ https://esipvieclamvietnam.wordpress.com/ https://vi.gravatar.com/esipvieclamvietnam https://esipvieclamvietnam.tumblr.com/ https://www.flickr.com/people/193512812@N07/ https://www.pinterest.com/esipvieclamvietnam https://angel.co/u/vi-clam-vi-tnam https://vimeo.com/esipvieclamvietnam https://fr.quora.com/profile/Esipvieclamvietnam https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=vi&user=Bz1luLAAAAAJ https://esipvieclamvietnam.blogspot.com/ https://www.behance.net/esipvieclamvietnam/ https://dribbble.com/esipvieclamvietnam/about https://www.kickstarter.com/profile/esipvieclamvietnam/about