Learn English with English, baby!

Join for FREE!

Social_nav_masthead_logged_in

centerpoint

View all entries from centerpoint >

centerpoint

Viet Nam

March 26, 2018

*According to …. :Theo…..

*As far as I know,….. : Theo như tôi được biết,..

B *Be of my age : Cỡ tuổi tôi

*Beat it : Đi chỗ khác chơi

*Big mouth: Nhiều chuyện

*By the way: À này

*Be my guest : Tự nhiên

*Break it up : Dừng tay

*But frankly speaking, .. :Thành thật mà nói

*Come to think of it : Nghĩ kỹ thì

*Can’t help it : Không thể nào làm khác hơn

*Come on : Thôi mà gắng lên, cố lên

*Cool it : Đừng nóng

*Come off it: Đừng xạo

*Cut it out : Đừng giỡn nữa, ngưng lại

*Catch sight of: bắt gặp

More entries: Tai sao chung cu cau giay center point lai hot nhu vay

View all entries from centerpoint >